กล้องหมาตายทำไมถ่ายออกมาหน้าไม่มีสิว? (ที่ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)

กล้องหมาตายทำไมถ่ายออกมาหน้าไม่มีสิว? (ที่ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)